Skip to Content

Dvidešimt ketvirta pamoka

Kodėl verta mokytis?

Įsigykite pamokas dabar!

1 pamoka - nemokama!

 

Dėmesio! Jūs matote tik garsinės medžiagos ir konspekto pradžią. Užsisakykite dabar ir gaukite visą vokiečių kalbos pamoką, kurioje galėsite išklausyti tolimesnį įrašą, pamatyti video ir žodynėlį, taip pat turėsite progą įtvirtinti tarimą bei peržiūrėti užrašus. Visą medžiagą galėsite parsisiųsti mp3 formate!

 

 

 

 

 

Trukmė - 5 minutės.

pamokos audio medžiaga

 

 

 

 

Dvidešimt ketvirtos vokiečių kalbos pamokos trukmė - 27 minutės. Thema von heute ist: Mein Job – mano darbas. Tekstas mįslė – atspėkite profesiją – Ich bin..? Die Jobsuche im Internet – darbo skelbimai internete. Pratimai su perfekto laiku. Vokiški jaustukai/ištiktukai – die Interjektionen.


 

- Hallo, liebe Freunde. Nanu, Laura kommt erst jetzt :)! Na so was! – Unsere Lehrerin hat Verspätung! Pfui! So etwas macht man doch nicht :)!

- Hey! – Was soll es? Ich habe mich doch nicht verspätet. Ich bin heute nur nicht als Erste, sondern als Zweite gekommen.

- Ja ja...

 

Sveiki, mieli studentai. Tikriausiai supratote, kad aš nevėlavau, na gal tik į mūsų pamokų klasę įžengiau pusę minutės vėliau nei Tomas, o jis jau visais įmanomais jaustukais ir ištiktukais pradėjo traukti mane per dantį :) Šioje trumpoje situacijoje tų ištiktukų panaudojome, kiek tik buvo įmanoma. Toliau pristatau jų dar daugiau, o šalia surašysime, kokiomis aplinkybėmis galite juos panaudoti.

Priminkime, kas tie jaustukai. Jie priskiriami modalinėms kalbos dalelėms, išreiškiančioms įvairias emocijas. Lietuvių kalboje ir jaustukų, ir ištiktukų yra be galo daug, pvz., ak, ai, cit, che, ei, ė, hm, o, oho, oi, ša, ts, bravo, vaje ir t.t.

Šiandien trumpai pašnekėsime tik apie jaustukus, kurie išreiškia emocinį pašnekovo ar pasakotojo santykį su išsakomomis mintimis ar esama situacija. Kai kurie vokiški jaustukai sutampa su lietuviškaisiais, kiti ne. Panagrinėkime, kas ką reiškia. Tomai, dirbame, kaip jau įpratę?

Tad mano ištartą vokišką jaustuką Tomas išvers arba paaiškins, kada jį galima naudoti. Turbūt nereikia nė sakyti, kad jaustukai ir ištiktukai yra šnekamosios kalbos palydovai.

Bravo! - Bravo! (pritarimas)

Ätsch! - Še tau! Taip tau ir reikia! (džiaugsmas dėl kito nesėkmės)

Pfui! - Pfui! (pasibjaurėjimas)

Pst! - Cit! Tyliau!

Hallo! - Ei! (dėmesio atkreipimas į save)

Marsch! Fort! - Marš! Šalin! (raginimas išeiti)

Au(wei)! - Oi! (skaudant; ką nors užmiršus)

Ui! Na, so was!? Super! - Tai bent!

Oh - oh! (Da stimmt etwas nicht! Das geht nicht gut!) - O, o, o! Ojojoj! (Kažkas čia ne taip! Nieko gero!)

Ach! (Wirklich!? Was!? Na so was!) - Ai, oi, oje! Tikrai?! Ką!? Nieko sau! (reiškiant nustebimą, apgailestavimą)

Oh Gott! (Das kann doch nicht wahr sein!) - O Dieve! Negali būti! Neįtikėtina!

Igitt! (Das gefällt mir gar nicht! Das sieht gar nicht gut aus!) -  Fui! Fe! Šlykštu! (Man tai visai nepatinka. Neatrodo, kad bus gerai)

Brr! (Hier ist es mir sehr kalt!) - Brr! (Man čia labai šalta!)

Oje! (Das tut mir leid! Das ist aber schade!) - Vaje! (Man labai gaila! Kaip gaila!)

Ei! - Ei! (džiaugsmas, nuostaba)

Hurra! - Valio!

Pfui! - Tfu! (panieka, pasišlykštėjimas)

Ach! - Ai, oi, oje! (apgailestaujant, ilgintis)

Nanu! - Na jau! Tai bent! (nuostabai išreikšti)

Oho! - Oho!

Hm - Hm (abejonė, pritarimas)

Ach nein! - O ne! (abejonė, atmetimo reakcija)

Ja ja!  Na ja! - Taip taip.. Tebūnie jau taip!

Boah! (Das ist ja unglaublich! Das ist stark!) - Neįtikėtina! Tai bent! (teigiama ir neigiama prasme)

Hopp! (Na los! Mach jetzt mal!) - Op! (Na, pirmyn!)

Hey! (Hör mal! Moment mal!) - Ei ei! Na, kas čia dabar?! (Paklausyk! Minutėlę!)

 


Pastaba: Įsigyjus visą šios vokiečių kalbos pamokos medžiagą, turinys jums bus aktyvuotas automatiškai.