Skip to Content

Dvidešimt septinta pamoka

Kodėl verta mokytis?

Įsigykite pamokas dabar!

1 pamoka - nemokama!

 

Dėmesio! Jūs matote tik garsinės medžiagos ir konspekto pradžią. Užsisakykite dabar ir gaukite visą vokiečių kalbos pamoką, kurioje galėsite išklausyti tolimesnį įrašą, pamatyti video ir žodynėlį, taip pat turėsite progą įtvirtinti tarimą bei peržiūrėti užrašus. Visą medžiagą galėsite parsisiųsti mp3 formate!

 

 

 

 

 

Trukmė - 5 minutės.

pamokos audio medžiaga

 

 

 

 

Dvidešimt septintos vokiečių kalbos pamokos trukmė - 29 minutės. Šioje pamokoje konkrečiai ir aiškiai Laura išdėstys, kaip sudaromos liepiamosios nuosakos, vokiškai das Imperativ, formos. Vokiški telefoniniai pokalbiai paprastai yra konkretūs, dalykiški, struktūrizuoti. Išgirsite kelis pokalbius skambinant į įmonę ar instituciją.


 

- Guten Tag! Wie geht es euch allen? Hallo, Tomas! Wie geht es dir?

- Hallo! Mir geht es gut. Und wie geht es dir?

- Mir geht es sehr gut.

 

Net nesitiki, bet šiandieninė pamoka yra mūsų vokiečių kalbos pradinio lygio jau 27-oji pamoka. Visus atkakliuosius ir darbščiuosius norėčiau pasveikinti su pasiekta pažanga!

Šiandien mokysimės toliau. Gal atsimenate, šeštojoje pamokoje pristačiau keliolika liepiamąja nuosaka išreikštų paraginimų ką nors daryti. Prisiminkime juos. O toliau konkrečiai ir aiškiai išdėstysiu, kaip sudaromos liepiamosios nuosakos, vokiškai das Imperativ, formos.

Šeštojoje pamokoje pateikti liepiamosios nuosakos sakiniai buvo šie:

Sprechen Sie langsam, bitte! - Prašome kalbėti lėčiau!         

Wiederholen Sie, bitte! - Prašome pakartoti!            

Schreiben Sie, bitte! - Prašome rašyti!

Buchstabieren Sie, bitte! - Prašome pasakyti paraidžiui!

Erklären Sie, bitte! - Prašome paaiškinti!

Helfen sie mir, bitte! - Prašome man padėti!

Fragen Sie, bitte! - Prašome klausti!

Antworten Sie, bitte! - Prašome atsakyti!

Machen Sie die Hausübung, bitte! - Prašome daryti namų darbą!

 

Kaip matote, visuose šiuose raginančiuose sakiniuose buvo naudojamas trečiasis daugiskaitos asmuo. Beje, tas mandagusis žodelis bitte gali būti tiek sakinio pradžioje, tiek ir pabaigoje. Sprechen Sie langsam, bitte. Ir Bitte sprechen Sie langsam. Galimas ir dar vienas variantas, kai žodelis bitte yra žodžio viduryje: Sprechen Sie bitte langsam.

- Helfen Sie mir, bitte! Bitte helfen Sie mir! Helfen Sie bitte mir! Visi 3 variantai yra teisingi. Laura, noriu paklausti dėl liepiamosios nuosakos formų: juk iš viso tik kelios ir yra įmanomos, ar ne? Bent jau pvz., lietuvių kalboje: eik, eikite ir eikime.

Vokiečių kalboje yra 3 liepiamosios nuosakos formos:

  • vienaskaitos 2-ojo asmens forma: geh - eik
  • daugiskaitos 2 asmuo: geht - eikit
  • mandagaus kreipimosi forma: gehen Sie (bitte) – prašom eiti

 

Bandysiu labai trumpai ir aiškiai išdėstyti taisyklę:

1. a) kreipiantis į asmenį DU, liepiamosios nuosakos forma sudaroma iš esamojo laiko vienaskaitos 2-ojo asmens kamieno, atmetus asmeninę galūnę -st ir nenaudojant paties asmeninio įvardžio.

Du gehst – geh! Du schreibst – schreib! Du siehst – sieh!

b) Stipriųjų veiksmažodžių su a, au, o šaknyje vienaskaitos 2-asis asmuo bus vartojamas be umliauto.

Du schläfst  – schlaf! Du fährst – fahr! Du läufst – lauf! Du stößt – stoß(e)! (stumk)

c) Jei veiksmažodžių kamienas baigiasi -d, -t, -chn, -ffn, vienaskaitos 2-ojo asmens galūnė baigsis -e, pvz., bade!

Flirte! Zeichne! Öffne!

d) jeigu veiksmažodžių bendratis baigiasi -ern ar -eln, vienaskaitos 2-ojo asmens galūnė taip pat baigsis -e.

Klingle! (klingeln) Ändere! (ändern)

e) Atskiriamieji priešdėliai eina sakinio gale, pvz., komm mit!, geh weg!

Räum auf! Komm zurück!

 


Pastaba: Įsigyjus visą šios vokiečių kalbos pamokos medžiagą, turinys jums bus aktyvuotas automatiškai.