Skip to Content

Trisdešimt antra pamoka

Kodėl verta mokytis?

Įsigykite pamokas dabar!

1 pamoka - nemokama!

 

Dėmesio! Jūs matote tik garsinės medžiagos ir konspekto pradžią. Užsisakykite dabar ir gaukite visą vokiečių kalbos pamoką, kurioje galėsite išklausyti tolimesnį įrašą, pamatyti video ir žodynėlį, taip pat turėsite progą įtvirtinti tarimą bei peržiūrėti užrašus. Visą medžiagą galėsite parsisiųsti mp3 formate!

 

 

 

 

 

Nemokamos dalies trukmė - 5 minutės. Visa pamoka - 28 minutės

pamokos audio medžiaga

 

 

 

 

Trisdešimt antros vokiečių kalbos pamokos trukmė - 28 minutės. Šioje pamokoje Jums trumpai ir aiškiai pateiksime dviejų vietos reikšme vartojamų prielinksnių aus ir von skirtumus. Kad jums lengviau sektųsi bendrauti vokiečių kalba, išmoksime išsakyti savo nuomonę, pritarimą ar nepritarimą kito asmens nuomonei. 

 

Prielinksnių aus – iš ir von – iš, nuo, nurodant vietą (Dat.), ypatumai 

 

-Hallo, liebe Lerner! Hier ist eure Deutschlehrerin Laura...

- ...und Tomas, euer Mitlerner und Lauras Assistent! Hallo!

 

Šioje pamokoje norėčiau Jums trumpai ir aiškiai išdėstyti dviejų vietos reikšme vartojamų prielinksnių aus ir von skirtumus. Abu jie vartojami nurodyti vietai, iš ar nuo kurios prasideda veiksmas. Abu valdo naudininką. 

Pamenu dar iš mokyklos laikų: aus – kai judėjimas vyksta iš vidaus, o von – praktiškai visais kitais atvejais. Kas moka anglų, tikriausiai džiaugiasi, nes anglų kalboje vietoje šių dviejų prielinksnių yra tik vienas from.

Tu beveik teisus. Prielinksnis aus vartojamas, judėjimui vykstant iš kokios nors uždaros patalpos, erdvės taip pat ir šalies.

 

Ich nehme den Anzug aus dem Schrank. - Kostiumą paimu iš spintos. 

Richtig. Weiter: Meine Mutter kam aus dem Garten. - Mano mama atėjo iš daržo arba sodo. 

Woher kommen Sie? Ich komme aus Litauen/aus Deutschland/ aus dem Ausland/aus der Schweiz ir t.t. 

 

Prielinksnį von vietos prasme vartosime, žymėdami pradinį (išeities) tašką (arba paviršių), iš kurio ar nuo kurio prasideda veiksmas.

Prielinksnis von, susiliedamas su vyriškosios ir niekatrosios giminės artikeliais vienaskaitos naudininko linksnyje, pavirsta tarsi nauju prielinksniu vom (von+dem=vom).

Kitais atvejais išlieka prielinksnis von + atitinkamas vienaskaitos moteriškosios giminės artikelis: von der ir daugiskaitos naudininko artikelis: von + den.

 

 Ich komme gerade vom Arzt.- Grįžtu iš gydytojo.  

Gestern bin ich sehr spät von der Arbeit zurückgekommen. - Vakar iš darbo grįžau labai vėlai. 

Vom Tisch sind Bücher gefallen. - Nuo stalo nukrito knygos.

Von meinen Eltern bekomme ich immer einen guten Rat. - Iš savo tėvų visada gaunu (sulaukiu) gero patarimo. 

Ausgezeichnete Beispiele. Noch ein Paar Sätze mit „von“.

Von den Bäumen fallen im Herbst die Blätter. - Nuo medžių rudenį krenta lapai. 

Er stand vom Tisch auf. - Jis pakilo nuo stalo. 

Kaunas liegt 99 Kilometer von Vilnius entfernt. - Kauną ir Vilnių skiria 99 km. 

 
Tiesą sakant, nieko sudėtingo. Aus – iš vidaus, von – nuo kažkur.
 
Apibendrinant išvardinsiu šiek tiek trumpų pavyzdžių:
 

aus dem Kinotheater, aus dem Zimmer, aus der Wohnung, aus dem Saal, aus dem Ausland, aus der Stadt, aus dem Haus,

aus dem Keller, aus der Schule, aus dem Wasser; aus der Handtasche ziehen, aus dem Fenster sehen; aus Litauen

stammen, aus den USA, aus der Schweiz, aus Österreich, aus Madrid, aus Berlin kommen usw. 

Einwandfrei! Bet: von der Arbeit, von meinen Eltern, vom Tisch; von der Uni(versität), von der Post, von der Bank, von

der Bibliothek

vom Finanzamt – iš finansų skyriaus

von der Stadtverwaltung – iš miesto savivaldybės 

 
Supraskime, kad iš pačių įstaigų ar institucijų, bet ne iš jų pastatų ateinu, grįžtu, išeinu.