Skip to Content

Trisdešimt aštunta pamoka

Kodėl verta mokytis?

Įsigykite pamokas dabar!

1 pamoka - nemokama!

 

Dėmesio! Jūs matote tik garsinės medžiagos ir konspekto pradžią. Užsisakykite dabar ir gaukite visą vokiečių kalbos pamoką, kurioje galėsite išklausyti tolimesnį įrašą, pamatyti video ir žodynėlį, taip pat turėsite progą įtvirtinti tarimą bei peržiūrėti užrašus. Visą medžiagą galėsite parsisiųsti mp3 formate!

 

 

 

 

 

Nemokamos dalies trukmė - 5 minutės. Visa pamoka - 25 minutės

pamokos audio medžiaga

 

 

 

 

Trisdešimt aštuntos vokiečių kalbos pamokos trukmė - 25 minutės. Pamokoje kalbėsime apie nerealius norus, sąlygas bei palyginimus. Das Leben ohne Auto, ohne Computer, ohne Haushaltstechnik – ist das noch möglich?

 

 

- Liebe Deutschlerner, herzlich willkommen in unserer Deutschstunde. Hier ist Laura...

- ...und Tomas. Hallo für Alle!

- Ich hoffe, dass es euch allen gut geht.

Heute wollen wir noch mehr Deutsch lernen. Schritt für Schritt lernen Sie immer mehr, flexibler und ausdrucksvoller Deutsch sprechen. Žingsnis po žingsnio mokotės kalbėti vokiškai vis daugiau, laisviau ir išraiškingiau.

Flexibel – lankstus, lanksčiai, laisvas, laisvai

Laipsniuodami gauname šias formas: flexibleram flexibelsten.

Ausdrucksvoll – išraiškingas, išraiškingai

Ausdrucksvoller - išraiškingiau

Am ausdrucksvollsten - išraiškingiausiai

 

Šioje pamokoje siūlau pasimokyti daugiau tariamosios nuosakos formų. Apibendrinsiu tai, ką jau išmokote. 37 pamokoje išmokote asmenuoti tariamąja nuosaka veiksmažodžius haben, sein, werden ir visus modalinius veiksmažodžius. Taigi, 1 ir 3 vienaskaitos asmens formos Konjunktiv Präteritum laiku yra tokios: ich wäre, hätte, würde, möchte, könnte, dürfte, müsste ir sollte – jums jau gerai pažįstamos.

- Kaip žadėjai, šiandien mokysi tariamąja nuosaka asmenuoti kelis stipriuosius veiksmažodžius.

- Vollkommen richtig.

Versprechen muss man nicht brechen. - Pažadų nevalia laužyti.  

Pasimokysime tų stipriųjų veiksmažodžių, kurie nesudaro würde + bendratis formos, o turi vientisą tariamosios nuosakos Präteritum laiko formą. Tomai, padėk man, prašau, parodyti, kaip moki asmenuoti tariamosios nuosakos Präteritum laiku. Visi dirbkite kartu su Tomu. Klausydamiesi mūsų pamokų nepamirškite garsiai kartoti.   

- Aš tik pakartosiu taisyklę:

Asmenuojame kaip tiesioginės nuosakos Präteritum laiku, tik stiprieji veiksmažodžiai šaknyje įgyja umliautą, o vienaskaitos 1 ir 3 asmenyje atsiranda tipiška galūnė –e.