Skip to Content

Trisdešimt pirma pamoka

Kodėl verta mokytis?

Įsigykite pamokas dabar!

1 pamoka - nemokama!

 

Dėmesio! Jūs matote tik garsinės medžiagos ir konspekto pradžią. Užsisakykite dabar ir gaukite visą vokiečių kalbos pamoką, kurioje galėsite išklausyti tolimesnį įrašą, pamatyti video ir žodynėlį, taip pat turėsite progą įtvirtinti tarimą bei peržiūrėti užrašus. Visą medžiagą galėsite parsisiųsti mp3 formate!

 

 

 

 

 

Nemokamos dalies trukmė - 5 minutės. Visa pamoka - 29 minutės.

pamokos audio medžiaga

 

 

 

 

Trisdešimt pirmos vokiečių kalbos pamokos trukmė - 29 minutės. Fleiß bricht Eis! - Tik darbu kalnus įveiksi! Šioje pamokoje jūsų laukia prielinksniai laikui nusakyti: ab, an, in, um, nach (kurz nach), vor (kurz vor), gegen, seit, zwischen, für, zu.

 

- Liebe virtuelle Deutschlerner! Hier ist Laura und

- ...Tomas. Džiaugiuosi susitikimu ir nuoširdžiai visus sveikinu. Ich freue mich über unser Treffen und begrüße alle herzlichst!

 

Es freut mich auch, euch alle in unserer 31. Deutschstunde begrüßen zu können. Džiaugiuosi ir aš, galėdama jus visus pasveikinti mūsų 31-oje vokiečių kalbos pamokoje. Sveikinu visus darbščiuosius vokiečių kalbos mokinius ir siūlau tobulėti toliau.

Unsere Deutschstunde setze ich heute mit der Vorstellung weiterer grammatischer und lexikalischer Einheiten fort. Mūsų vokiečių kalbos pamokas pratęsiu pristatydama kitas gramatines ir leksines temas. Also, an die Arbeit, liebe Freunde!

Fleiß bricht Eis! - Tik darbu kalnus įveiksi!

 

- Die Folklore ist richtig unergründlich. Folkloras tikrai slėpiningas! Laura, wie heißt unser heutiges Thema?

- Ich habe vor, heute lernen wir temporale Präpositionen. Ką reiškia temporal ir Präposition? Tomas, weißt du es zufällig (atsitiktinai)?

- Hm, ich bin nicht so sicher, aber im Lateinischen heißt tempus die Zeit. Todėl temporal turėtų reikšti laiko, o žodis die Präposition yra prielinksnis. Laiko prielinksniai.

- Richtig. Das Wort das Tempus / temporal ist lateinischer Herkunft und bedeutet im Deutschen die Zeitform - gramatinis laikas / laiko forma.

Gal kas iš jūsų girdėjo lotynišką posakį tempus fugit – laikas bėga, vokiškai šis posakis verčiamas die Zeit vergeht. Kad posakis nenuteiktų pernelyg liūdnai, pridursiu kai ką stabilaus :) Die Zeit vergeht – die Liebe bleibt. Tomas, kannst du übersetzen?

Die Zeit vergeht – die Liebe bleibt. - Laikas prabėga, meilė išlieka.

Wie (schnell) die Zeit vergeht! - Kaip greitai bėga laikas.

Die Zeit verging wie im Fluge. – Laikas lėkte pralėkė.

 

- Labiausiai suintrigavo: Die Zeit vergeht – die Liebe bleibt... für immer???